Actueel nieuws

Hoge belastingdruk in Nederland moet dalen

De Nederlandse economie is dit jaar blijven steken op plaats 14 van de mondiale concurrentie-index, opgesteld door de Zwitserse managementschool IMD. De Nederlandse belastingdruk moet dalen volgens MKB-Nederland en VNO-NCW, omdat het huidige hoge niveau ten koste gaat van onze concurrentiepositie. Net als de plaats op de ranglijst is die kritiek ongewijzigd.

Hoge lasten burgers en bedrijven

Ook vorig jaar werd het hoge niveau van lasten voor burgers en bedrijven door de IMD World Competitiveness Ranking aangemerkt als de zwakte van de Nederlandse concurrentiekracht. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat ondernemen én werken meer lonend moet worden. Dit stimuleert ondernemingszin, export, consumptie en werkgelegenheid. Dus moet volgens hen de Nederlandse belastingdruk dalen.

Topsectorenbeleid

De structurele sterke punten van de Nederlandse economie zijn onze infrastructurele kracht, onze hoogopgeleide beroepsbevolking en het open karakter van onze economie, aldus het IMD. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is wel het zaak om blijvende inspanningen te doen om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. Het voorzetten en versterken van de samenwerking tussen overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven in het topsectorenbeleid is volgens hen dan ook van groot belang. Want dit kansrijke beleid is onder meer gericht op vergroting van de export. En economische groei is een voorwaarde voor een sterke concurrentiepositie, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Kredietverlening bedrijfsleven

Ook blijft het belangrijk om de kredietverlening aan het Nederlands bedrijfsleven op peil te houden. De beschikbaarheid van krediet is de basis voor investeringen, economische groei en daarmee banen, stellen beide ondernemingsorganisaties.

Contact info

Administratiekantoor Tjon B.V.

Geldersekade 41-A

1011EJ Amsterdam

T: +31 20 6391128

F: +31 20 6223942

Maps

JoomShaper